Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/KAMPUNG LABI BELAIT 2.jpg/Slider_images/WASAI TERAJA 2.jpg/Slider_images/TAMAN REKREASI HUTAN LUAGAN LALAK 3A.jpg/Slider_images/Slider 2.png

PENUTUPAN SEMENTARA BEBERAPA BUAH TAMU DI DAERAH BELAIT

Ke arah mempertingkatkan lagi langkah-langkah bagi membendung penularan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa bermula pada hari ini, Khamis 01 Syaaban 1441H bersamaan 26 Mac 2020M, beberapa buah tamu di Daerah Belait akan ditutup  buat sementara waktu sehingga ke satu masa yang akan dimaklumkan kemudian.

Siaran Akhbar 26032020 Penutupan Sementara Beberapa Buah Tamu di Daerah Belait Final-page-001.jpg

TAMU GAYOH ANJURAN MAJLIS PERUNDINGAN MUKIM BUKIT SAWAT DENGAN KERJASAMA JABATAN DAERAH BELAIT

Belait – 4 Oktober 2020 – Majlis Perundingan Mukim Bukit Sawat telah mengadakan Tamu Gayoh yang bertempat di Taman Rekreasi Kampung Sungai Mau, Mukim Bukit Sawat.

1A.png

MAJLIS DOA KESYUKURAN SEMPENA HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-74 BAGI DAERAH BELAIT TAHUN 2020


Kuala Belait – 14 Julai - Majlis Doa Kesyukuran Sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 bagi Daerah Belait telah diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait.


Doa1 A.png

YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN YANG BERHORMAT MENTERI KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN MENINJAU RUMAH PANJANG APAK-APAK, KG BANG TAONG, MUKIM SUKANG DI DAERAH BELAIT YANG TERJEJAS OLEH KEJADIAN ANGIN KENCANG


Ulu Belait - 03 Ogos 2020 - Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Pengerusi Majlis Bencana Kebangsaan dan Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan telah membuat lawatan tinjauan ke Rumah Panjang Apak-Apak, Kg Bang Taong di Mukim Sukang, Daerah Belait yang terjejas oleh kejadian angin kencang pada 30 Julai 2020.


IMG_4439a.png

PENYAMPAIAN SUMBANGAN BANTUAN ASASI KEPADA MANGSA BANJIR DI MUKIM SUKANG

Kuala Belait – 16 September 2020 - Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Belait pada hari ini telah membuat tinjauan ke kawasan-kawasan yang terjejas oleh banjir khususnya di Mukim Sukang.

IMG_4565A.png

Profil Mukim dan Kampung
Sorotan


MAKLUMAN BUTTON 1.jpg