Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Jubli Emas 50.jpg/Slider_images/40523976A.jpg/Slider_images/Slider 2.png

​UPACARA PENURUNAN BENDERA SEMPENA HARI KEBANGSAAN YANG KE-34

UPACARA PENURUNAN BENDERA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-34 TAHUN BAGI DAERAH BELAIT 2018

_H6A0351 (2)1.jpg

PERLAWANAN AKHIR KEJOHANAN BADMINTON BERPASUKAN SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE 34 TAHUN

Kuala Belait, 12 Mac 2017 – Perlawanan Akhir Kejohanan Badminton Berpasukan Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke 34 Bagi Daerah Belait Anjuran Majlis Perundingan Kampung Pandan 'C' Degan Kerjasama Jabatan Daerah Belait diadakan hari ini di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan, Kuala Belait. Hadir selaku tetamu kehormat ialah Awang Haji Mohammad Zamree bin Haji Junaidi, Pemangku Pegawai Daerah Belait.

WhatsApp Image 2018-03-13 at 12.03.25 AM (2).jpeg

MAJLIS KESYUKURAN SEMPENA MENYAMBUT ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-34, TAHUN

Kuala Belait, 22 Februari – Sebagai tanda kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana atas kepimpinan bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, rakyat dan penduduk di negara ini dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, makmur dan sejahtera telah diadakan Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardhu Maghrib dan Isya' Berjemaah Membaa Surah Yaasin dan Do'a Kesyukuran Sempena Menyambut Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-34, Tahun 1439H/2018M di seluruh masjid dan surau di daerah ini. Tumpan utama di daerah ini ialah di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait.

IMG_4763.JPG

SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE 34 TAHUN 2018

Bandar Seri Begawan - 24 Februari 2018 – Seperti lazminya tiap-tiap tahun Jabatan Daerah Belait tahun ini menyertai Upacara Perbarisan Lalu Sempena Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke 34 Tahun 2018. Perbarisan lalu ini diadakan di Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddien.

IMG_4826 (2).JPG

UPACARA MENURUNKAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-34, TAHUN 2018

Kuala Belait, 25 Februari 2018 – Pada hari ini bendera besar yang berkibar di kawasan Menara Cendera Kenangan, Kuala Belait diturunkan bagi menandakan sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke 34 Tahun berakhir.

IMG_4844.JPG

Profil Mukim dan Kampung
Sorotan