Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Jubli Emas 50.jpg/Slider_images/01.jpg/Slider_images/40523976A.jpg/Slider_images/Slider 2.png

​UPACARA MENAIKKAN DAN PENURUNAN BENDERA NBD SEMPENA HARI KEBANGSAAN YANG KE-34

UPACARA MENAIKKAN DAN PENURUNAN BENDERA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-34 TAHUN BAGI DAERAH BELAIT 2018

_H6A0351 (2)1.jpg

SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ‘ALAIHI WASSALAM PERINGKAT DAERAH BELAIT 1439H/2017M

Kuala Belait – 2 Disember – Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam hari ini diadakan diseluruh negara secara serentak di keemapt-empat daerah. Bagi Daerah Belait sambutan ini diadakan di Padang Bandaran, Kuala Belait. Hadir selaku tetamu khas ialah Yang Mulia, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Pendidikan, Negara Brunei Darussalam. 

DSC00187.JPG

PERARAKAN JUBLI EMAS KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUA NEGERA BRUNEI DARUSSALAM MENAIKI TAKHTA

Khamis, 5 Oktober, Bandar Seri Begawan – Seramai lebih kurang 800 orang terdiri dari rakyat dan penduduk Daerah Belait yang meliputi Pegawai dan Kakitangan Jabatan Daerah Belait dan Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung hari ini hadir ke Bandar Seri Begawan untuk meraikan Perarakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Jubli Emas Baginda Menaiki Takhta.

DSC00229.JPG

MAJLIS DOA KESYUKURAN SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM MENAIKI TAKHTA

KUALA BELAIT, Khamis 12 Oktober - Majlis Doa Kesyukuran, Sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta dikendalikan bersama oleh Jabatan Daerah Belait dan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Belait telah diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait.

IMG_3903.JPG

MAJLIS BERDIKIR ROMBONGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DIBAWAHNYA KE MASJID DAERAH-DAERAH SEMPENA SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ‘ALAIHI WASSALAM TAHUN 1439H/2017M

Kuala Belait, Selasa, 28 November 2017 – Rombongan Dikir Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) Dan Jabatan-Jabatan Dibawahnya hari in mengadakan Majlis Dikir Maulud Nabi Muhammad Sallalahu ‘Alaihi Wassalam ke Daerah Belait. Hadir selaku Tetamu Kehormat majlis ialah Yang Mulia, Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis dikir ini adalah Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wassalam bagi tahun 1439H/2017M dan ianya diadakan di Masjid Lorong Tiga Selatan Seria.

DSC02210 (2).jpg

Profil Mukim dan Kampung
Sorotan