Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/KAMPUNG LABI BELAIT 2.jpg/Slider_images/WASAI TERAJA 2.jpg/Slider_images/TAMAN REKREASI HUTAN LUAGAN LALAK 3A.jpg/Slider_images/Slider 2.png

PENUTUPAN SEMENTARA BEBERAPA BUAH TAMU DI DAERAH BELAIT

Ke arah mempertingkatkan lagi langkah-langkah bagi membendung penularan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa bermula pada hari ini, Khamis 01 Syaaban 1441H bersamaan 26 Mac 2020M, beberapa buah tamu di Daerah Belait akan ditutup  buat sementara waktu sehingga ke satu masa yang akan dimaklumkan kemudian.

Siaran Akhbar 26032020 Penutupan Sementara Beberapa Buah Tamu di Daerah Belait Final-page-001.jpg

MAJLIS MEMBACA SURAH YAA SIIN DAN TAHLIL 40 HARI BAGI AL-MARHUM DULI YANG TERAMAT MULIA PADUKA SERI PENGIRAN MUDA HAJI 'ABDUL 'AZIM IBNI KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH


Kuala Belait – 02 Disember 2020Majlis Membaca Surah Yaa Siin dan Tahlil 40 Hari bagi Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah diadakan serentak, di kesemua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara.

Tahlil1 A.png

MAJLIS PERHIMPUNAN SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD SHALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM PERINGKAT DAERAH BELAIT BAGI TAHUN 1442 HIJRAH DAN MAJLIS PERHIMPUNAN WANITA SEMPENA SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM PERINGKAT DAERAH BELAIT BAGI TAHUN

KUALA BELAIT, Khamis, 12hb. Rabiulawal 1442H bersamaan 29hb. Oktober 2020M – Majlis Perhimpunan Sambutan Maulud Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam Peringkat Daerah Belait Tahun 1442H telah diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait.


LOGO MAULUD 1.jpg

MAJLIS PEMBUKAAN DAN PENUTUP DIKIR DI MASJID-MASJID, SURAU DAN BALAI IBADAT SEMPENA SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD SHALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM PERINGKAT DAERAH BELAIT BAGI TAHUN 1442H/2020M BAGI DAERAH BELAIT

BELAIT - 17 Oktober 2020 - Majlis Pembukaan Dikir Maulud bagi Rombongan Pegawai dan Kakitangan Kerajaan serta Ahji Jawatankuasa Maulud bagi Daerah Belait telah pun diadakan di Masjid Kampung Sungai Liang. Rombongan diketuai oleh Yang Mulia Awang Ramlee Bin Haji Jamudin, Pegawai Daerah Belait, dan disertai juga Pegawai dan Kakitangan Jabatan-Jabatan Kerajaan, Ahli Jawatankuasa Kerja Sambutan, Penghulu-Penghulu Mukim, Ketua-Ketua Kampung, Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid dan jemaah-jemaah masjid.


LOGO MAULUD 1.jpg

MAJLIS BERDIKIR ROMBONGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DIBAWAHNYA KE MASJID DAERAH-DAERAH SEMPENA SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ‘ALAIHI WASSALAM TAHUN 1442H/2020M

Ulu Belait, Selasa, 20 Oktober 2020 – Rombongan Dikir Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) Dan Jabatan-Jabatan Dibawahnya mengadakan Majlis Dikir Maulud Nabi Muhammad Sallalahu 'Alaihi Wassalam ke Daerah Belait. Mengetuai rombongan ke majlis tersebut ialah Yang Mulia, Awang Amir Hairil bin Haji Mahmud, Setiausaha Tetap (Keselamatan dan Kesejahteraan), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.


IMG_4805X.jpg

Profil Mukim dan Kampung
Sorotan


MAKLUMAN BUTTON 1.jpg
NATIONAL FRAME WORK.png
BUTTON IKLAN JAWATAN KOSONG JPEG B1.png