Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/TAMAN REKREASI HUTAN LUAGAN LALAK 3A.jpg/Slider_images/BANNER MAULUD 2 FOR WEBSITE.jpg/Slider_images/Slider 2.png

UPACARA MENAIKKAN BENDERA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Upacara menaikkan bendera Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-35.

HK35_2019B.jpg

MEMPERINGATI HARI PERKHIDMATAN AWAM 2019

​Sempena memperingati Hari Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) di Pejabat Perdana Menteri telah menganjurkan Majlis Doa Kesyukuran pada 28 September di seluruh negara.

 

LOGO HPA WEBSITE.jpg

LAWATAN KERJA YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI KE DAERAH BELAIT

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri telahmengadakan lawatan kerja ke Daerah Belait dengan mengadakan muzakarah bersama Penghulu-Penghulu Mukim, Ketua-Ketua Kampung, Ketua-ketua Rumah Panjang serta wakil Majlis Perundingan Mukim dan Kampung; dan meninjau ke beberapa buah majlis perundingan kampung yang menghasilkan produk-produk Satu Kampung Satu Produk.

IMG_6237 A.jpg

MESYUARAT PERTAMA JAWATANKUASA TADBIR TERTINGGI SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE 73 TAHUN BAGI DAERAH BELAIT TAHUN 2019

Mesyuarat Pertama Ahli-Ahli Jawatankuasa Tadbir Tertinggi Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke 73 Tahun Bagi Daerah Belait Tahun 2019 telah diadakan pada 04 Syaaban 1440H bersamaan 10 April 2019M bertempat di Dewan Santap, Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Belait, Jalan Maulana Kuala Belait.

IMG_6199 a.jpg

TAKLIMAT MENGENAI ASPEK KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN BAGI PENJAJA TAMUNEKA SUNGAI BERA SERIA KUALA BELAIT

Jabatan Dearah Belait melalui Bahagian Perlesenan dan Penguatkuasaan berserta dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan baru-baru ini telah mengadakan taklimat mengenai aspek keselamatan serta kebersihan jualan makanan dan minuman, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan segar dan runcit khusus untuk penjaja-penjaja di kawasan Tamuneka Sungai Bera Seria yang berdaftar dibawah kawalan Jabatan Daerah Belait.

IMG_6181 A.jpg

Profil Mukim dan Kampung
Sorotan