Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerkhidmatan


Senarai perkhidmatan Utama Jabatan Daerah Belait dan TPOR

 • MEMPROSES PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN LESEN ESTABLISMEN KECANTIKAN DAN KESIHATAN (EKK) DI BAWAH KAWALAN JABATAN DAERAH BELAIT - 1 Hari
 • MEMPROSES PERMOHONAN UNTUK MEMBAHARUI LESEN ESTABLISMEN KECANTIKAN DAN KESIHATAN (EKK) DI BAWAH KAWALAN JABATAN DAERAH BELAIT - 20 Minit
 • MEMPROSES PERMOHONAN-PERMOHONAN MENDIAMI PERUMAHAN KERAJAAN BAGI PEGAWAI DAN KAKITANGAN KERAJAAN - 23 Hari
 • MEMPROSES PERMOHONAN PENYEWAAN DAN PENGGUNAAN DEWAN-DEWAN JABATAN DAERAH BELAIT - 1 Hari

Senarai perkhidmatan Utama Jabatan Daerah Belait dan Tanpa TPOR

 • MENYELARAS PERLANTIKAN PENGHULU MUKIM, KETUA KAMPUNG DAN KETUA RUMAH PANJANG YANG BARU SERTA PERLANTIKAN DAN PEMBUBARAN AHLI-AHLI MPMK
 • MENYELARAS AKTIVITI-AKTIVITI MAJLIS PERUNDINGAN MUKIM DAN KAMPUNG
 • MENERIMA DAN MENYELARAS ADUAN-ADUAN DARIPADA PENGHULU-PENGHULU MUKIM DAN KETUA-KETUA KAMPUNG SERTA ORANG RAMAI KEPADA AGENSI-AGENSI BERKAITAN
 • MENYELARAS AKTIVITI PEREKONOMIAN MAJLIS PERUNDINGAN MUKIM DAN KAMPUNG MELALUI PROJEK SATU KAMPUNG SATU PRODUK
 • MEMASTIKAN PENGHULU MUKIM, KETUA KAMPUNG DAN KETUA RUMAH PANJANG MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MASING-MASING
 • PERMOHONAN MENDAPATKAN PETAK TAMU DAN UNIT KEDAI DI BANGUNAN KERAJAAN
 • MEMBANTU MEMBINA RUMAH ATAU MEMBAIKI RUMAH ORANG DAIF MELALUI MAJLIS UGAMA ISLAM BANTUAN SKIM YAYASAN, JAPEM DAN TABUNG AMAL DEARAH BELAIT
 • MENYELARAS DAN MELAKSANAKAN PUSAT PENGURUSAN BENCANA DAERAH BELAIT (DDMC)
 • TATACARA PEMELIHARAAN ASET-ASET DI BAWAH KAWALAN JABATAN DAERAH BELAIT